Auteur archief van Brent Wouda

Verlangen

Verlangen

Verlangen naar samen
Verlangen naar vrijheid
Verlangen naar mogen aanraken
Verlangen naar uit eten
Verlangen naar het terras
Verlangen naar kunnen sporten
Verlangen naar een feestje
Verlangen naar festivals
Verlangen naar theater

Ja wij verlangen nu naar alles wat er niet is of kan

Verlangen wij ook naar wie wij zijn diep van binnen ?

Het zijn in een diep contact met jezelf maakt dat je meer en meer verlangt naar jezelf en de zelfliefde groeit

Kun je vertrouwen op wantrouwen?

In deze tijd van onzekerheid en aanpassen, van innovatie en regelgeving. In deze tijd waar zekerheden vaak tot het verleden behoren tijdelijk of wellicht definitief. Komt het woord vertrouwen in al zijn facetten bij bijna een ieder die ik ken regelmatig voor.

Of het nu gaat om hun gezondheid en die van hun dierbaren, waarbij ze soms zelf het vertrouwen in zichzelf kwijtraakte omdat zij niet konden vertrouwen op hun eigen gezondheid. Of de werkelijke stand van zaken daarvan. Want ook zonder het te weten kun je ziek zijn.

Of denk aan de eigenaar van een dancing en/of bar die nog niet weet of hij/zij ooit weer open kan gaan en of ze er dan op kunnen vertrouwen dat alles uiteindelijk weer terugkeert naar weleer. Want stel dat ze weer open mogen gaan onder welke conditie is dat dan en zijn de gasten bereidt om daaraan te voldoen. Kunnen zij erop vertrouwen dat het goed komt.

Zo kan ik natuurlijk wel een tijdje doorgaan maar dan ga ik voorbij aan de essentie van mijn vraag .

Kun je vertrouwen op wantrouwen,
met ander woorden kun je zeker zijn dat jouw wantrouwen gerond is.
Dat daar waar jij wantrouwig over bent ook echt zo is.

Ergens best wel opmerkelijk dat je niet altijd zeker te kunt zijn dat jouw wantrouwen gegrond is. Dat jouw wantrouwen iets is waar je met alle zekerheid op kunt vertrouwen.  Vandaar mijn vraag nogmaals kun je vertrouwen op je wantrouwen. En misschien nog belangrijker hoeveel is dat je waard . Beter geformuleerd gaat jouw vertrouwen in je wantrouwen zover dat je er blind op vaart of is er toch ruimte voor ….precies wantrouwen.

Als ik het zo opschrijf voelt het een beetje als een kat die zijn eigen staart achterna zit omdat ie er zeker van is dat hij hem te grazen moet nemen, en waarbij als dat lukt en hij zijn eigen staart vast heeft ontdekt dat dat pijn doet of als het hem niet lukt bemerkt dat het onmogelijk is. Waardoor hij nog gefrustreerder raakt enz. enz. Pas als hij afgeleid wordt gaat het over en kan hij zich weer concentreren op wat er om zich heen gebeurt.

Mocht u het gevoel wat ik wat met bovenstaande metafoor hebt heb aangegeven bekend voorkomen, dan helpt Incitamentum u graag om uit deze vicieuze cirkel te stappen.

Kick out team coaching

Wanneer ‘de organisatie’ vindt dat zij moet veranderen, dan wordt er vaak aan coaching gedacht, maar het is niet altijd helder wat mensen denken bij veranderingen en coaching, en wat ze ervan verwachten. Veel mensen hebben bij coaching een beeld van therapie, of iets wat je individueel gaat doen aansluitend bij  een leer- of ontwikkelvraag die je hebt. Is dat ook het geval bij coaching als verander instrument? Wat mag je verwachten en welke bijdrage kan coaching bij verandering leveren?

Veel mensen gebruiken het woord coaching op een wijze die het werk als coach heel onduidelijk maakt. Er is ook wel een wildgroei aan coaches en aan opleidingen voor coaches.  Een erkende coaching opleiding geeft in ieder geval de garantie dat de overheid mee kijkt naar het curriculum, dat is wel van belang, een objectief oog wat weegt.

Een coach is geen therapeut, waar een therapeut een diepgaande psychologische analyse van je maakt en je behandeld, is een coach meer iemand die naar je gedrag kijkt en natuurlijk wel ook een analyse maakt, maar veel meer aansluitend bij je werkwijze, je doelen en je handelen.

Echt emotionele problemen  horen bij een therapeut. Een coach begeleid je in gedragsverandering en het verbeteren van je effectiviteit.

Als een coach in gezet wordt voor een groep of voor een verandering, is de individuele leervraag niet wat centraal staat. Het gaat dan om het gedrag van de groep of soms zelfs van de organisatie, het is meer systemisch van aard. Dit proces kan zelfs botsen met de individuele leervraag of ontwikkeling.

Team coaching of verander coaching kijkt allereerst naar waar de organisatie, of het team, naar toe wil ontwikkelen en waarom, en vervolgens waar het vandaan komt en waar het nu staat. Veranderingen zijn altijd lastig en ze stellen je op de proef, of positiever gezegd; ze dagen je uit, of het nu individueel is, als groep of als organisatie. Het doet altijd een beetje pijn of het schuurt, maar uiteindelijk leer je er veel van en komt er iets moois uit voort. Als dat gebeurt kan het zelfs als een bevrijding voelen.

Om tot verandering te komen is vaak een deep-shit moment nodig, leerde ik van Marc Linsen van Broers Productions, hij was scenarioschrijver bij o.a. Goede Tijden en Slechte Tijden. Hij gaf aan dat een verhaal pas spannend is, of interessant, als er een deep-shit moment inzit en dat dit in de echte wereld precies zo is. Een deep-shit moment noopt tot verandering. Je product verkoopt niet meer, of klanten keren zich van je af (zoals ooit  op onze klanten dag te zien was in de film ‘Kinky Boots’), of overheidsregels maken je standaard werkmethode onmogelijk. Stil zitten is geen optie.

Natuurlijk zijn er organisaties die op tijd herijken, maar het deep-shit moment vormt toch vaak de aanleiding tot verandering. Als harder en meer werken de uitdaging niet meer oplost, is het tijd voor verandering. Een verandercoach kan daar een goede rol inspelen, maar begint met een spiegel voor te houden en kijkt ook naar het verleden. Dat doet een coach altijd vanuit betrokkenheid en ter ondersteuning van de gewenste verandering. Niet iedereen vindt in zo’n spiegel kijken fijn, en veel mensen mijden graag de confrontatie. Bij verandering(en) zijn zachte heelmeesters niet erg behulpzaam.

Als de top van de organisatie niet bereid is te veranderen en zij geven geen voorbeeldgedrag, dan gaat het momentum voorbij. Dan gaat de teamcoach eruit en wordt het probleem begraven, maar de noodzaak tot veranderen verdwijnt niet. Er zijn te veel voorbeelden van hoe dit vervolgens afloopt helaas.

Herbezinnen

Mensen en organisaties die worstelen met de huidige situatie.
Hoe lang gaat het duren, hoe moet ik schakelen?
Alles kan onder druk komen te staan.
Het werk (als je dat nog hebt), je bedrijf (als er nog opdrachten zijn) maar vooral jij als persoon. Als je niet weet waarheen het gaat is het ook lastig in beweging komen.
Maar onzekere tijden kunnen ook mooie tijden zijn.
Misschien een goed moment voor herbezining.

Ga in gesprek met jezelf, de kern van je zijn.
Jij bent degene die invloed heeft op je directe omgeving.
Jouw kijk bepaald wat je ziet.
Het gesprek aan gaan met jezelf kan lastig zijn.
Een eerste stap zetten is lastig maar als je eenmaal aan de slag bent werkt het verslavend.
Wat is nou echt belangrijk, wat doet er echt toe?
Je weet immers wat je hebt en niet wat je overhoop haalt.
Wie houdt je de juiste spiegel voor en helpt je met het stellen van de juiste vragen.
En als je de antwoorden hebt, wat doe je daar dan mee?

Met nieuw inzicht verander je ook naar buiten, in je contacten.
Immers wat je uitstraalt krijg je terug.
Dit levert nieuwe energie op, geeft kansen en mooie ervaringen.
Nieuwe energie die de wereld een beetje mooier maakt, die jezelf gelukkiger maakt.

Wij als Incitamentum helpen je graag op weg.

Cultuurtoevoeging de nieuwe uitdaging

Mede door overdracht blijven culturen voort bestaan en worden ze overgedragen van generatie op generatie. Culturen vinden hun kracht in de eigenheid die ze met zich meebrengen en waarmee hele volks stammen hebben leren omgaan. Culturen vormen vaak de basis van een groep die zich daaraan committeert en/of eigen heeft gemaakt. Of het nu gaat om de cultuur die hoort bij een bepaalde bevolkingsgroep, of bij een bepaalde omgeving een bepaald bedrijf of muziekgenre ect ect.

De verschillende culturen zorgen ervoor dat er waarde wordt toegevoegd aan een groep. Het waardeoordeel welk elk individu daaraan wil geven is een discussie op zichzelf die ik voor nu even oversla. Waar mijn gedachten veel meer naar uitgaat is vraag waarom wij naast cultuurverschillen vaak de cultuur toevoegingen overslaan. Als ik het goed heb bestaat het hele woord niet eens. Althans niet in de context waar ik op doel. Voor de duidelijkheid het gaat mij om de toevoeging(en) die verschillende culturen op elkaar kunnen hebben om zo consensus te bereiken, welke naast de bestaande cultuur als een verrijking kan worden gezien. Dus niet in de plaats van maar veel meer met begrip van. Dit klinkt vaag dus wil graag een voorbeeld geven.

Stel dat binnen een groot bedrijf medewerkers uit twee verschillende culturen werkzaam zijn. Waarbij het binnen de ene cultuur gebruikelijk is om pas na het verkrijgen van een hogere functie binnen het bedrijf meer verantwoordelijkheden te nemen die niet bij je basispositie horen. Terwijl het in de andere cultuur gebruikelijk is dat je pas een hoger functie binnen het bedrijf krijgt wanneer je vanaf je basispositie laat zien dat je bereid bent om meer verantwoordelijkheden te nemen dan noodzakelijk zijn.

Uitgaande van deze wetenschap, is mijn vraag waar kunnen de twee cultuurverschillen ook ingezet worden als een toevoeging voor elkaar en wat is daarvoor nodig? Een ander voorbeeld is zou kunnen zijn de wereldwijde uitbraak van Covid -19 welke invloed heeft deze op de verschillende culturen en kunnen de verschillen die er zijn ook ten dele worden ingezet als toevoegingen. Met ook hier is weer de vraag wat zou daarvoor nodig zijn?

Mijn eerste gedachten hierover is LUISTEREN, horen wat gezegd wordt en bereid zijn om je eigen waardeoordeel desgewenst in de ( culturele) weegschaal te leggen, opzoek naar balans. Dat hier tijd voor nodig is snap ik.

Dat het soms om hele kleine nuances kan gaan weet ik.

Of wij bereid zijn hier wat meer aandacht aan te besteden, hoop ik.

Arbeidsverhoudingen staan als een huis?

Een huis staat of valt bij de fundering, de constructie en de functionaliteit van het bouwsel. Een huis wordt gebouwd voor de toekomst, voor veiligheid, bescherming en ook voor comfort en plezier.

Of het huis blijft staan in een storm, brand of bij veranderingen, hangt af van hoe het is gebouwd, wordt bekeken en gewaardeerd. Is het een mooi huis van een bevlogen architect, heeft het waarde, emotioneel of financieel, voor de eigenaar? Is het te gebruiken door de nieuwe bewoners? Dat is bij beschadiging of vernieling dan van doorslaggevende aard.

Laten we de voorgevel staan, passen we het huis aan met een serre of een dakkapel, of moet er in de constructie iets veranderen? Het hangt af van de wensen, verlangens en de functionaliteit, maar het kan alleen maar verbouwd, gerenoveerd, veranderd worden als de fundering aanwezig is en niet geërodeerd.

In Amsterdam staat het huis van de vakbeweging, de Burcht, gefinancierd door arme diamantwerkers uit de periode van de Industrialisatie en gebouwd vanuit het idealisme van Henri Polak. In opdracht ontworpen door een even bevlogen man, de architect Berlage. Het huis herbergt een geschiedenis van bloed, zweet en tranen, van het leggen van een fundament voor de toekomst voor vernieuwde arbeidsverhoudingen zonder uitbuiting.

Het is een parel op loopafstand van Artis, een parel die bijna niemand in Nederland kent. Het oudste vakbondsgebouw van Nederland, geschiedenis die je niet op school leert kennen, terwijl het toch aan de basis van onze moderne maatschappij en onze arbeidsverhoudingen ligt. De vakbeweging heeft het huis een beetje verloren, of verspeeld, het ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Het is inmiddels eigendom van de vereniging Hendrick de Keyser. Alle historische informatie is in 2008 naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis verplaatst.[1] Er is nog een onderzoek- en documentatiecentrum van de Nederlandse vakbeweging gevestigd.

De parel die toekomstbestendigheid moest uitstralen, standvastigheid en stevigheid, is tot een onbeduidend stipje geworden in de moderne samenleving. Leden lopen momenteel de voordeur uit van de vakbeweging en niet in kleine getallen, ondanks het harde werken van veel goedbedoelde vakbondsmensen. Is er wat verspeeld of is er wat gewonnen?

Bij AVV (alternatief voor vakbond) zullen ze wellicht stellen dat er wat is verspeeld. De stevigheid lijkt een hinderpaal geworden. Martin Spanjers, met Mei Li Vos de grondlegger van AVV, kun je niet betrappen op een tekort aan betrokkenheid bij de vakbeweging, toch startte hij met AVV. Vanuit het zoeken op basis van de fundering zijn er veel nieuwe initiatieven gestart, kleinere vakbonden zoals NU91, waardoor het MACRO zicht op verbanden, ook internationaal, soms verwaterd. Als je counterpart (de werkgevers of zoals vroeger genoemd het kapitaal en nu de aandeelhouders) wel dat internationale overzicht heeft en ook agenda voert, dan is versnippering ook machtsverlies. En macht dat was waarom de vakbonden ontstonden, want die tegenmacht was nodig voor een balans, voor de geboorte van het poldermodel en stond altijd als een huis.

[1] https://www.knaw.nl/nl/instituten/iisg

 

Wat is jobcarving?

Jobcarving , ook wel jobcrafting, is een nieuwe manier van kijken naar werk. Werken was voor veel mensen vaak een manier om een inkomen te verzekeren, en vakmanschap een noodzakelijk ontwikkeling om voor het bedrijf waar je werkte aantrekkelijk te blijven. Steeds vaker geven mensen aan dat zij werken als een manier zien om zichzelf te ontwikkelen, te groeien en vinden mensen dat het voldoening moet brengen.
Hoe mensen naar werk kijken, en hun drijfveer in werk, is dus enorm veranderd. Mensen kijken meer naar hun talenten, hoe ze die kunnen ontwikkelen en naar wat een meerwaarde voor hen heeft als persoon in werk.

Wanneer je geen keuze hebt, omdat er brood op de plank moet komen en er alleen maar sprake is van overleven, dan is dit natuurlijk een luxe manier van naar werk kijken. In een maatschappij waar het basisinkomen wat je verdient de mogelijkheid geeft om over deze zaken na te denken, ontstaat een andere houding en opvatting over werken. Werk wordt een keuze met een eigen afweging.
Al in 2015 viel het mijn collega Ivy Powel en mijzelf op dat er steeds meer mensen om ons heen aan jobcarving deden, gefocust waren op hun eigen drijfveren in werk, en zich ook niet meer beperkte tot één keuze voor één beroep. We startte met interviews met heel verschillende mensen, wat tot een boek leidde wat in 2017 uitkwam en nog steeds actueel blijkt.
Heel verschillende drijfveren leiden tot heel andere keuzes, merkten wij. In ons boek ‘Biggetjesfokster en modeontwerpster’ zie je enorm veel voorbeelden van deze verandering in kijken naar werk, maar ook naar consequenties hiervan.

Recent op Terschelling zag ik, hoe het ook in winkels steeds vaker uitgangspunt is. Het verkopen van apparatuur en technische ondersteuning breidde zich daar bij een bedrijf uit tot de verkoop van koffiezetapparaten en een bijna logisch overstap tot handelaar in koffie en thee erbij. In elkaars verlengde maar een heel ander beroep. De boekenwinkel met koffiecorner zoals je die bijvoorbeeld in Amstelveen aantreft is een even mooi voorbeeld.

In ons boek lees je over een politieagent die houten meubels maakt en verkoopt. Het onvoorspelbare van het politiewerk, tot het totaal planbare werk van meubels maken, geeft een balans. Werken bij de belastingdienst en in de avond optreden met een band, kan een mooie energiebalans opleveren, ook een mooi voorbeeld in het boek. Of een journaliste die masseur wordt, maar eigenlijk door het masseren diepere gesprekken krijgt dan wanneer ze als journaliste met dezelfde mensen zou praten.
Niet geld, niet overleven, maar werk de vorm geven die bij jou past, door twee beroepen of meer uit te voeren; het blijkt een nieuw manier te zijn die groeit op de arbeidsmarkt, want in 2017 ontdekt de SER dat er zeker 700.000 mensen al een dergelijke keuze hebben gemaakt. In het boek tref je zowel de voordelen en de nadelen aan, maar ook overwegingen voor de toekomst. Want wij denken dat jobcarven niet meer weggaat!

Bestel het Jobcarving boek

Inspireren in tijden van crisis

Gregory Porter is een man die met zijn stem in je hart neerdaalt, en een verhaal te vertellen heeft, dus ook je hoofd raakt. De ‘muzen’ uit de Griekse mythologie waren de godinnen van de kunst en wetenschap en stonden voor het woord inspiratie. In een hbo-opleiding die ik ooit volgde werd ons geleerd dat je met de ‘muzen’ mensen kunt inspireren en meer ruimte kunt geven om het persoonlijke leven te ontwikkelen door hen in aanraking te brengen met de muzen. Het begrip ‘muze’ wordt daarom gebruikt als een term voor het woord ‘inspiratiebron’. Dat is bij Porter (idem Tracey Chapman) zeker het geval en zijn muziek heeft enorm effect op mij, daar kan geen meditatie tegenop. Niet iedereen heeft ‘de luxe’ om in aanraking te komen met cultuur en kunstuitingen, terwijl het ons onderscheid van de dierenwereld al sinds de oudheid.

Voor mij is kunst en cultuur net zo belangrijk als voeding, vrijheid en gezondheid, en opent het je hart en je hoofd voor meer dan brood en water. De film van Ken Loach, Bread and Roses, met een dikke knipoog naar de feministe Helen Todd (en het gedicht wat James Oppenheim van haar woorden maakt) brengt dit in beeld. Er is meer dan hard werken en sloven, vormt de intentie van haar woorden, er is ook nog een andere dimensie aan ons bestaan die voor iedereen open zou moet kunnen staan. Daarom kwamen feministen voor Brood en Rozen op. Niet alleen brood op de plank maar ook leven in bredere zin, dat was hun doel.

Het is verbijsterend hoe nonchalant sommigen momenteel in onze Nederlandse maatschappij omgaan met de ‘muzen’ en zich uiten in social media over toneel, musea, film, muziek, kleinkunst en andere kunstuitingen gedurende COVID-19. Alsof het er niet toe doet, niet relevant is, te duur is en zeker niet zo belangrijk als zorg. Natuurlijk is zorg en onderwijs van levensbelang voor een gezonde democratie en maatschappij, net als vrijheid van meningsuiting en een betrouwbare overheid. Er vindt een veldslag plaats in ondernemingen op dit moment en we vrezen allemaal de aanstaande werkeloosheid. Iedereen heeft zorgen over de eigen gezondheid en de eigen welvaart, dat kan ook niet anders.

Toch is er ook altijd meer. Als je het interview in het Parool leest van 22 augustus met Gregory Porter dan ervaar je weer hoe je met de muze iets zwaars ook kunt vertalen naar iets positiefs. Zo draait hij zijn persoonlijke aangrijpende ervaringen met racisme, als ook het verlies van zijn broer aan COVID-19, om naar een positieve bijdrage aan Black Lives Matter (BLM) met zijn nieuwe cd ‘All Rise’. We willen ‘zwarten’ niet boven ‘witten’ plaatsen, we willen zwarten van de grond af tillen, vormt de strekking van zijn woorden in het interview. Hij uit zich niet in negatieve zin, maar vindt in de muzen de kracht om zich positief te uiten en daar raakt hij mij mee. Geraakt worden is een gave vanuit de ‘muzen’, welke we ook nu mogen koesteren. Prachtige initiatieven om met de 1,5 meter en andere regels toch kunst en cultuur naar ons te brengen, ook dat zijn dappere ondernemers, ook dat is van belang.

Thuis en werken

De kamer te warm
Kinderen vragen aandacht
Het scherm van de laptop ook
De vogels fluiten, de zon roept.
De verleiding is groot om aan deze roep gehoor te geven.
Kan dat zomaar?
Zonder wroeging naar buiten gaan en het werk even het werk te laten.

Dat vraagt om heldere afspraken
Tussen jou en je bedrijf
Niet over wanneer je werkt
Maar hoe je werkt
Jij blij, werkgever blij
Jij kan naar buiten, zonder wroeging
De zon tegemoet en de vogels fluiten

Incitamentum helpt medewerkers en management om inhoud aan het nieuwe werken te geven.

Corona en ik

Corona

Is het de wereld
Ben ik het

Alles is anders
Of ben ik nu anders

De stilte van de straat
Of ik stil in de straat

De angst van de wereld
Of mijn angst over de wereld

Vertrouwen en de wereld
Of mijn vertrouwen in de wereld

Ik die nu stil sta en ervaar
Ik die nu dankbaar kijkt naar wat er is en wat er was

Dat de tijd van nu, mij en diegene die het aangrijpen tot persoonlijke inzicht. Dat het ons mag brengen wat wij diep binnen verlangen