Individuele coaching

Shit,  het overkomt me weer!” U herkent een terugkerend patroon in bepaalde situaties. U weet niet meteen wat u anders zou kunnen doen. Als dat bij u het geval is, dan heeft u een mooie leervraag. Uw leervraag is een goede aanleiding om u te laten coachen en nieuwe tools te ontdekken.

Coaching kent als basis een contract. Dat is geen schriftelijke overeenkomst met advocaten, maar een afspraak die aangeeft waaraan u wilt werken. Uw coach gebruikt uw leervraag als uitgangspunt voor het coachingstraject.

Het kan zijn dat u tijdens uw coaching traject komt tot een andere of wellicht een betere leervraag. Samen met uw coach maakt u dan nieuwe afspraken.

Het goed afstemmen van uw leervraag met de coach is essentieel voor uw leerproces. Het gaat immers om u!

Trainer:

Aanmelden:

We nemen contact op via dit adres.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verwerken van uw (aan)vraag/opmerking.