Ons netwerk

Incitamentum heeft een breed netwerk van consultants, HRM specialisten, coaches en adviseurs op verschillende terreinen waarmee zij graag samenwerkt. Kernbegrippen in de samenwerking zijn openheid, transparantie en kennis delen.

Zelf maken we ook onderdeel uit van netwerken zoals EODF en BVMP, om door ‘peers’ uitgedaagd te worden op ons vakgebied.

derk-domela-nieuwenhuisDerk Domela Nieuwenhuis
Derk Domela Nieuwenhuis is aangesloten bij Bosch Advocaten, een in arbeids-, medezeggenschaps- en pensioenrecht gespecialiseerd advocatenkantoor. Met zijn meer dan vijftien jaar ervaring in het verlenen van juridische bijstand – aan ondernemingsraden en ondernemers – ondersteunt hij Incitamentum bij juridische vraagstukken. Dit kan de vorm aannemen van zowel adviseren als procederen. Ook geeft hij cursussen over arbeids- en medezeggenschapsrecht. ‘Ik zie het als mijn rol om ervoor te zorgen dat een OR zijn doelen kan bereiken. De samenwerking met Incitamentum is daarbij heel plezierig, het houdt me scherp.’

Carolien-CetonCarolien Ceton
Carolien Ceton is sinds 1999 werkzaam als (hoofd)redacteur en auteur. Als hoofdredacteur stelde zij onder andere het overzichtswerk Vrouwelijke filosofen samen en gaf zij gedurende enkele jaren leiding aan de redactie van het ledenblad van een politieke partij. Ook haar werk als auteur kent een grote diversiteit; Carolien schreef interviews, artikelen, columns, filosofische essays en een kinderboek. Vanuit deze brede ervaring geeft zij communicatietrainingen aan personen en organisaties. Praktische begeleiding bij het vormgeven aan communicatie en communicatiebeleid staat daarbij voorop. Carolien: ‘Het goed overbrengen van een boodschap vereist het nodige voorwerk. Hoe die boodschap is verpakt – van kinderboek tot nieuwsbericht – maakt daarbij niet eens zo gek veel uit. Mensen zien er vaak enorm tegenop, maar na een beetje oefening blijken ze veel meer te kunnen dan ze dachten.’

Aaron-SpijkersAaron Spijkers
Aaron Spijkers, grafisch vormgever en conceptontwikkelaar in opleiding, is vanaf het eerste moment bij Incitamentum betrokken. In de beginperiode ontwierp hij het logo en de huisstijl, nu is hij verantwoordelijk voor alle social media-uitingen van Incitamentum. Aaron is gespecialiseerd in marketing en verzorgt vanuit die kennis de branding voor uiteenlopende klanten als scholen en modelabels. Bij zijn werk voor Incitamentum is vooral de onderlinge interactie belangrijk. Aaron: ‘Er is tussen mij en Incitamentum altijd een relatie geweest waarin we elkaar willen laten groeien, met een wederzijdse bereidheid om daarbij de voor ons beschikbare middelen in te zetten. Dat is bijzonder.’

Peter-van-DintherPeter van Dinther
Peter van Dinther is sedert 1989 werkzaam als arbotrainer & -adviseur, vanaf april 2013 als zelfstandig ondernemer. De kern van zijn activiteiten ligt bij het verzorgen van arbomaatwerktrainingen en contra-expertise op de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Werkgevers zijn vanaf 1994 verplicht om de – zowel fysieke als mentale – gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s van hun onderneming in kaart te brengen. Met een uitgesproken praktijkgerichte aanpak ondersteunt Peter ondernemingsraden en VGWM-commissies bij de beoordeling van de RI&E rapportages, die ter instemming moeten worden voorgelegd aan de OR. Peter: ‘De kwaliteit van die RI&E’s zijn helaas vaak beneden peil, dan is het extra belangrijk om als OR goed te weten waar je op moet letten. De RI&E dient volledig en betrouwbaar te zijn. Bijvoorbeeld voor bedrijven uit de industrie of chemie, die sterk op veiligheid gericht zijn, is vaak het lastig om ook mentale aspecten in kaart te brengen.’

gj-van-veggel-1GJ van Veggel
GJ van Veggel – gespreksleider, presentator en procesbegeleider – organiseert sinds 1998 discussiediners onder de naam De Ontmoeting. Binnen een bij voorkeur klein en gemêleerd gezelschap krijgt iedere deelnemer een meerkeuzevraag voorgeschoteld met drie mogelijke antwoorden. Deze ‘trilemma’s’ sluiten aan bij het doel van de bijeenkomst, of dat nu het opzetten van een nieuwe afdeling is of het formuleren van een toekomstvisie. Rode draad tijdens het diner is de zoektocht naar eenieders sterke kanten en wat de deelnemers daarbij van elkaar kunnen leren. Van Veggel: ‘De uitwisseling van kennis en visies levert altijd meer op dan de som der delen. En uiteindelijk hebben alle deelnemers een waardevolle bijdrage, vanuit hun eigen kracht – hun eigen drijfveer. Incitamentum, dat komt heel dicht bij waar ik altijd naar op zoek ben.’

Rob-VliegendhartRob Vliegendhart
Naast zijn corebusiness als recruiter, bemiddelt Rob Vliegendhart bij arbeidsconflicten en coacht hij mensen op de werkvloer. Met het opzetten en begeleiden van werving- en selectietrajecten heeft hij meer dan twintig jaar ervaring binnen verschillende branches, met een lichte voorkeur voor techniek. Vliegendharts sleutelwoorden zijn eerlijkheid en direct contact. ‘Het inspireert mij om het gesprek aan te gaan met alle soorten mensen. Wat kun je en wat wil je? De zoektocht naar wat iemand beweegt is spannend, en het levert altijd iets moois op.’

Anna Sophia Hartog SkorobogatovaAnna Sophia Hartog Skorobogatova
Een junior adviseur en trainer met cultureel gemengde wortels, zoals haar familienaam al doet vermoeden – heeft talent in het aanvoelen van verschillende culturen en achtergronden. Ze is ontwapenend in haar uitnodiging naar deelnemers tijdens een training of veranderingsproces en maakt heldere analyses. Met bestuurservaring in verschillende vrijwilligersorganisaties heeft zij haar inzicht ten aanzien van ingewikkelde besluitvormingsprocessen ontwikkeld.Anna Sophia heeft ervaring in projectmatig werken en ingewikkelde subsidietrajecten. Anna Sophia spreekt Engels, Russisch en Spaans.Met Anna Sophia is het plezierig dansen in het leven.

Claire van der KraatsClaire van der Kraats
Claire van der Kraats is een jobcoach van formaat. Claires gulle lach stimuleert mensen zichzelf te relativeren en daagt hen uit naar de toekomst te kijken.

In Incitamentum is Claire actief op het gebied van jobcoaching en training. Zij draagt bij aan een geoliede organisatie met SMART afspraken.

 

Petra VisserPetra Visser
Petra is een van de oprichters van het eerste uur en penningmeester van Incitamentum. Zij is expert op het gebied van huisstijl, vormgeving, layout en administratieve ondersteuning. Petra kent een ‘hands on’ mentaliteit, is een echte teamspeler en is gewend in een internationale en dynamische omgeving te werken. Ze houdt ons met de voeten op de grond.

 

Monique BakkerMonique Bakker
Monique Bakker is een formidabele trainer die in verschillende landen – en op verschillende continenten – bedrijfstrainingen heeft gegeven. Daarbij richtte zij zich vooral op verbetering van de bedrijfsprestaties op het gebied van marketing en communicatie. Momenteel houdt Monique zich vooral bezig met democratische en strategische besluitvorming.

Monique spreekt vloeiend Italiaans, Duits en Engels, wat haar mogelijkheden om in een internationaal gezelschap te functioneren aanzienlijk vergroot. Tegenslagen vertaalt zij naar uitdagingen, die ze vanuit haar eigen ervaring van harte aangaat.