Socratisch Overleggen

U kent het misschien wel… een lange vergadering waar je eerder moe dan verfrist uitkomt. Of een bijeenkomst van het team waar je deel van uitmaakt, waar veel uitgewisseld wordt, maar wat nog niet direct leidt tot een gezamenlijke visie. Vergadergewoonten, die niet de voldoening of het resultaat opleveren waar je naar op zoek bent.

Het beste halen uit de samenwerking met collega’s. Onderkennen dat we van elkaar kunnen leren. Samen resultaten bereiken en iets moois neerzetten voor klant en organisatie. Dat stimuleert mensen en zorgt ervoor dat iedereen met plezier naar het werk gaat.
Door het overleg in dialoogvorm te voeren kunnen verrassende ontmoetingen ontstaan. Ontmoetingen waarin je nieuwsgierig naar elkaar bent, waarin je elkaar echt hoort, waarin je samen nieuwe initiatieven ontplooit die leiden tot bijzondere resultaten en gedragen besluiten. Een gesprek dat iets in beweging zet of een ontwikkeling in gang zet; dat kan door met elkaar in dialoog te gaan.

Verandering is in elke organisatie noodzakelijk, een continu proces met impact op elk niveau van de organisatie. Het is om die reden nodig om tot een kwalitatief zo goed mogelijk besluit te komen, wat zo breed mogelijk gedragen wordt. Gezien en gehoord worden, samen op zoek gaan, door met elkaar ervaringen op te doen en uit te wisselen en zo nieuwe kennis en inzichten boven tafel te krijgen, dat is de kern van de dialoog.

Wij zijn geschoold in het begeleiden van verschillende dialoogvormen:

  • Socratisch beraad
  • Sociocratische consent methode
  • Deep democracy

Diverse andere dialoogvormen die verkennend of besluitvormend kunnen worden ingezet zijn bijvoorbeeld talking stick, het benedictijner kapittel, het gouden idee, KRV (kansen, risico’s en voorwaarden), PMI (plussen, minnen, interessante gedachten), scenariodenken et cetera. Wij bieden u de volgende, niet exclusieve, mogelijkheden met hierin getrainde collega’s. Onze trainingen zijn makkelijk als maatwerk aan te bieden. Wilt u de training voor uw eigen bedrijf, team of organisatie, dan horen we dit graag.
Onze trainingen kunnen ook in de Engelse taal aangeboden worden. U bent geïnteresseerd?

Mail dan naar: info@incitamentum.com
of bel met: 06 8156 71 50

Aanmelden:

We nemen contact op via dit adres.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verwerken van uw (aan)vraag/opmerking.