Schaken

Een ideale analysemethode om onbewuste patronen en groepsprocessen aan het licht te brengen, daar waar binnen een werksituatie twee partijen tegenover elkaar lijken te staan. Voor iedere organisatie die naar zichzelf durft te kijken en actief op zoek wil naar oplossingen.
U merkt dat u binnen uw organisatie, of in de samenwerking met een andere organisatie, keer op keer op dezelfde belemmeringen stuit. Er loopt iets vast, maar wat?

Problemen of spanningen op de werkvloer worden door mensen vaak ervaren als een tegenstelling tussen twee ‘partijen’. Misschien is tijdens een reorganisatie een sluimerende machtsstrijd ontstaan tussen OR en management, of staat de financiële afdeling bij nieuwe ontwikkelingen voortdurend op de rem “omdat het budget niet toereikend is”. Een dergelijk conflict kan verlammend werken. Maar tegenstellingen kunnen ook productief zijn; een minder genuanceerde weergave van een probleem leidt vaak tot een heldere analyse. Daarna is het zaak de tegenstelling om te buigen tot een nieuwe situatie, waarin de deelnemers weer gemeenschappelijke grond onder de voeten krijgen.

Bij ieder conflict waarin twee partijen tegenover elkaar lijken te staan, biedt het schaakbord een uitgelezen metafoor waarmee de verschillende posities verhelderd kunnen worden. Met het zwart-wit van de schaakstukken brengen we de tegenstelling haarscherp in beeld. Door het benoemen van de verschillende actoren (schaakstukken), hun rol in het geheel en de bewegingsvrijheid die zij genieten, wordt de onderlinge rolverdeling inzichtelijk gemaakt. Wie neemt de meeste ruimte in, wie heeft veel formele of informele bevoegdheden?

analyse methodeVanuit de bestaande werksituatie schakelen we over naar de gewenste situatie. Waarom is die nieuwe situatie zo anders, en wat is er nodig om daar te komen? De werking van onbewuste patronen en gewoontes wordt blootgelegd, maar we leren ook wat je eraan kunt doen. komen zaken die in de vergetelheid zijn geraakt in beeld. Grotere lijnen worden weer zichtbaar en daarmee wordt een gemeenschappelijke grond hervonden: de eigenlijke doelstelling van de organisatie.

 

 

Onze trainingen zijn makkelijk als maatwerk aan te bieden. Wilt u de training voor uw eigen bedrijf, team of organisatie, dan horen we dit graag. Onze trainingen kunnen ook in de Engelse taal aangeboden worden. Wij horen het graag van u!

U bent geïnteresseerd? Schrijf dan naar info@incitamentum.com of bel met: 06 8156 71 50

Trainer:

Aanmelden:

We nemen contact op via dit adres.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verwerken van uw (aan)vraag/opmerking.