Outdoor & Indoor

Outdoor- indoor is een actief en creatief aanbod om met uw team op een andere wijze aan de slag te gaan. Voor dit aanbod hebben we geen gestandaardiseerd pakket.
We maken dit aanbod op maat, afhankelijk van fysiek kunnen en willen, en de uitdaging die gezocht wordt.
Onze trainingen worden als maatwerk aangeboden op verrassende locaties. Wilt u deze vorm van teambuilding voor uw bedrijf, team of organisatie? Wij horen het graag van u!
Onze trainingen kunnen ook in de Engelse taal aangeboden worden.

U kunt een email sturen naar info@incitamentum.com of bellen met 06 815 67150.

Trainer:

Aanmelden:

We nemen contact op via dit adres.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verwerken van uw (aan)vraag/opmerking.