Internationaal

Uw bedrijf of uw collega’s werken internationaal. Dit vraagt een andere kijk, één die verder gaat dan uw nationale ervaringen. Hoe verhoud ik me tot deze andere werkgebieden, maar ook: hoe orienteer ik mij op een andere werkomgeving? Hoe werk ik samen met werknemers in een ander land? Wat kan ik verwachten? Hoe kijken ze naar mij als buitenlander?

Er komen veel vragen kijken bij het werken in andere landen. Er zijn ook veel vragen over duurzaam ondernemen in andere landen, en welke uitdagingen je mag verwachten. Of wellicht wilt u een vorm van medewerkersbetrokkenheid organiseren in uw bedrijf in het buitenland? ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn.

We staan u graag bij in het ontwikkelen van uw werkwijze in het buitenland en op internationaal vlak. Samen met Vic Thorpe van Just Solutions Network kunnen we u ook begeleiden bij de ontwikkeling en handhaving van een auditingsysteem en – werkwijze, waardoor u een bedrijfspraktijk kunt ontwikkelen die gebaseerd is op respect voor werknemers.

U bent geïnteresseerd in ons uitgebreide aanbod, of u wilt er graag eens met ons van gedachten over wisselen?
Mail dan naar: info@incitamentum.com
of bel met: 06 81 56 71 50

Trainer:

Aanmelden:

We nemen contact op via dit adres.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verwerken van uw (aan)vraag/opmerking.